top of page
meet the SG

MEET THE SG

WhatsApp Image 2021-06-10 at 2.35.22 PM.
Nyrika.jpg

Nikhil Tole-Trivedi

Head Boy

Nyrika Nooreyezdan

Head Girl
Nisha.jpg
Mairav.jpg

Nisha Ramakrishnan

President

Mairav Tolani

Vice President
Maira.jpg
Naima.jpg
WhatsApp Image 2021-06-11 at 11.17.12 AM
Trishla.jpg
Saachi Patki.PNG
Sanaya Parikh.JPG

Maira Singh

Zayee Ajmera

Secretary
Tech Secretary

Naima Ramakrishnan

Communications Secretary

Trishla Chitrabhanu

Saachi Patki

Sanaya Parikh

Alpha Captain
Beta Captain
Gamma Captain
Shaurya.jpg
Zahaan.jpg
Yash.jpg
Dev.jpg
Kunal Parikh.jpeg
Kavish.jpg

Yash Asudani

Shaurya Sharma

Zahaan Thakore

Dev Mehta

Kunal Parikh

Kavish Parikh

Treasurer
Social Awareness Secretary
Sports Secretary
Alpha Captain
Beta Captain
Gamma Captain
Communication Prefects
Arwa.jpg
Taarini.jpg

Arwa Darukhanawala

Taarini Gurjar

Alekha .HEIC

Alekha Choksey

Social Awareness Prefects
Hussaina.jpg
Anoushka Mirchandani .heic

Husaina Poonawala

Anoushka Mirchandani

radhika jain.HEIC

Radhika Jain

Tech Prefects
WhatsApp Image 2021-06-10 at 2.54.07 PM.
WhatsApp Image 2021-06-10 at 1.26.56 PM.

Tanay Daphtary

Vir Mirchandani

Events Prefects
Shriya_.jpg
Agastya S.jpg

Agastya Seksaria

Shriya Rao

Alpha
Tanisha Singh.jpg
Ayaan Munot.jpg

Tanisha Singh

Ayaan Munot

House Prefects
Beta
20210302_215145.jpg
Arnav.jpg

Hrishi Kabra

Arnav Samdani

Gamma
Agastya Mehra.jpeg
Zameer.jpg

Agastya Mehra

Zameer Anees

Grade 7
Devanshi_Parikh_headshot  (2).png
Jai Shah.jpeg

Devanshi Parikh

Jai Shah

Grade 8
Ayaan Marshan.jpg
Reinaa Mehta.JPG

Ayaan Marshan

Reinaa Mehta

Class Representatives
Grade 9
Yohan.jpg
Raya.JPG

Yohan Dubash

Raya Ispahani

Grade 10
Purv Ashar.jpeg
Natasha.jpg

Purv Ashar

Natasha Vashi

bottom of page